Zahájení nového školního roku 2023/2024

Vážení rodiče, milé studentky a milí studenti!       Doba klidu a prázdninové pohody pomalu končí. Jsem velmi ráda, že Vás mohu přivítat […]

číst více

Světový den včel

Při příležitosti Dne včel jsme se 19.5. 2023 s 5.F vydali na návštěvu včelnice v Kunratickém lese, kterou spravují Lesy ČR. Dva milí […]

číst více

Vyhlášení 2.kola přijímacího řízení – čtyřleté studium

Vážení uchazeči, ředitelka školy vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení pro obor 79-41-K/41 Gymnázium. Počet přijímaných: 10 uchazečů. Postup a termíny podání […]

číst více

Informace pro nepřijaté uchazeče

Odvolání Zákonní zástupci nepřijatých uchazečů mohou podat do 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Vzor odvolání […]

číst více

Informace pro přijaté uchazeče

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Proti rozhodnutí je možné se odvolat […]

číst více

Olympiáda z českého jazyka

Ve dnech 3. a 4. dubna 2023 se naši studenti zúčastnili obvodního kola olympiády z českého jazyka, ve kterém se sešli zástupci základních a středních […]

číst více

KROBOTI v NTK

Dílna kráčejících robotů v NTK V Národní technické knihovně se zúčastní v období března tercie a kvarty workshopu, kde si mohou vyzkoušet základy […]

číst více

Objevuj svět, tvoř budoucnost

Hodina moderní chemie (spolupráce s VŠCHT) Projekt popularizuje chemii a moderní chemické obory. Zástupci VŠCHT Praha objasnili našim studentům nejnovější trendy v chemii, […]

číst více

Ohlédnutí za Adventem 2022

Adventní zastavení tercie A, B – 8. 12. 2022 Víte, jaký je původ adventu? O vzniku a původu tohoto slova i období, které se […]

číst více

Den LATINY na FF UK 2022

Ve čtvrtek dne 1. prosince 2022 jsme se účastnili se studenty septimy A, C a E Dne latiny, který se konal na půdě […]

číst více