Informace pro nepřijaté uchazeče

Odvolání

Zákonní zástupci nepřijatých uchazečů mohou podat do 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Vzor odvolání můžete stáhnout níže.

Na volná místa lze doplnit pouze ty uchazeče, jejichž zákonní zástupci podali odvolání.

Odvolání můžete poslat doporučeně poštou, prostřednictvím datové schránky (2z75fwz) vedené na fyzickou osobu nebo podat osobně na recepci gymnázia v době od 7:15 do 17:00hod.

150 150 Informace pro nepřijaté uchazeče 2023-05-04