Výuka anglického jazyka

Vzhledem k jazykové profilaci našeho gymnázia je výuka anglického jazyka výrazně posílena. V prvních dvou letech osmiletého studia se jedná o 9 hodin týdně, v tercii a kvartě 8 hodin, během nichž se výuka zaměřuje na gramatiku, slovní zásobu a čtení, konverzaci a přípravu na mezinárodní zkoušky. V hodinách English grammar pracujeme s učebnicemi řady Maturita Solutions, v hodinách přípravy na jazykové zkoušky s učebnicemi Objective a testovými sešity. Během hodin zaměřených na čtení a slovní zásobu využíváme časopisy Gate a Bridge, stejně jako další materiály podporující rozvoj čtenářských kompetencí. Konverzační hodiny nám zajišťují rodilí mluvčí již od primy. Vyučují také předmět reálie anglicky mluvících zemí, který se v kvintě a sextě zaměřuje na historii a geografii těchto zemí, v septimě a oktávě je obsahem tohoto předmětu literatura anglicky mluvících zemí.

Již od prvního ročníku jsou studenti systematicky připravováni k úspěšnému složení mezinárodních jazykových zkoušek Cambridge University, a to na úrovních KET, PET, FCE, CAE. Certifikát FCE a CAE mohou studenti využít jako potvrzení svých jazykových schopností v rámci školní části maturitní zkoušky a také v rámci přijímacího řízení na vysoké školy. Naše gymnázium je partnerskou školou autorizovaného centra pro mezinárodní zkoušky Cambridge P.A.R.K. a naši studenti dosahují pravidelně vynikajících výsledků.

Studijní plán

anglický jazyk v
ročnících
AJ  grammarAJ  vocabulary,
reading
AJ  communication
skills
AJ příprava KET,
PET, FCE, CAE
AJ  reálie
anglicky
mluvících zemí
prima3222
sekunda3222
tercie3122
kvarta3122
kvinta2122
sexta2122
septima222
oktáva22