Základní škola

Kromě gymnaziálního typu vzdělávání – víceletého gymnázia – nabízíme od školního roku 2022/2023 možnost vzdělávání také na 1.stupni základní školy ( 3. až 5. ročník ) ve třídách:  se zaměřením na výuku anglického jazyka.

Vyučování ve třídách 1.stupně ZŠ bude probíhat v systému celodenní péče, tzn.:

  • naším cílem je usnadnit dětem přechod z prvního stupně základní školy na osmileté gymnázium, připravit je na přijímací zkoušky a k dalšímu studiu na naší škole;
  • škola nezatěžuje žáka a rodinu rozsáhlou domácí přípravou – dle zájmu plní žáci domácí úkoly ve školní družině;
  • třídní kolektivy tvoří přibližně 18 žáků, třídy budou otevřeny při minimálním počtu 12 žáků;
  • žáci základní školy mají po ukončení 5. ročníku ZŠ možnost pokračování ve studiu na víceletém gymnáziu;
  • rodiče mohou při splnění stanovených kritérií využít umístění staršího sourozence na gymnáziu (osmileté, šestileté); vzdělávání sourozenců v jedné budově zjednodušuje dopravu dětí do školy;
  • škola zabezpečuje školní stravování; stravování je realizováno v prostorách školní jídelny a školního bufetu;
  • vzdělávání probíhá v sídle školy, ve standardních učebnách s technikou a sportovním areálu i na vnějších multifunkčních sportovištích;
  • vzdělávání ve 3., 4. a 5. ročníku je řešeno přestupem z jiné ZŠ;

Školné: 2.000,-Kč měsíčně; se školní družinou 2.500,-Kč měsíčně. (Na 2. dítě poskytuje škola 50% slevu na školném.)

Přihlášky ke vzdělávání na základní škole přijímá sekretariát školy

(na základě podání elektronické přihlášky jsou zájemci o vzdělávání kontaktováni)

Termín podání přihlášky nejpozději do 3.6.2022.

I N F O R M A C E :

Sekretariát