Zahájení nového školního roku 2023/2024

Vážení rodiče, milé studentky a milí studenti!

      Doba klidu a prázdninové pohody pomalu končí. Jsem velmi ráda, že Vás mohu přivítat v novém školním roce 2023/2024, který je již 29. rokem existence školy. Studentky a studenty, kteří nově nastupují do prvních ročníků i přestupem z jiné školy, čeká nové prostředí, učitelé i kamarádi. Všichni vyučující jsou připraveni na plnění obsahu vzdělávání a naplňování Školního vzdělávacího programu Klasického gymnázia Modřany a základní školy, s.r.o. Pro dosažení úspěšných výsledků práce je pro pedagogický sbor důležité aktivní zapojení žáků a spolupráce s nimi v rámci školních i mimoškolních aktivit, kterých je v tomto školním roce plánována pestrá škála.

Studentkám a studentům přeji touto cestou úspěšný školní rok, hodně studijních i osobních úspěchů    a zejména pevné zdraví. Věřím, že školní rok 2023/2024 bude pro nás všechny klidný a plný příjemných zážitků.                                                                Mgr. Lenka Rousková, ředitelka školy

150 150 Zahájení nového školního roku 2023/2024 2023-08-31