Organizace školního roku

Školní rok 2022/2023 – vyučování a prázdniny:
Období školního vyučování bude zahájeno ve čtvrtek 1. září 2022.

 • Podzimní prázdniny jsou stanoveny na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.
 • Vánoční prázdniny budou zahájeny ve pátek 23. prosince 2022 a skončí v pondělí
  2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.
 • Vysvědčení s hodnocením (výpis) za první pololetí školního roku 2022/2023 bude
  žákům vydáno v úterý 31. ledna 2023.
 • Pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.
 • Jarní prázdniny trvají (Praha 1-5) od 13. března do 19. března 2023.
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023, pátek 7. dubna 2023
  je tzv. ostatním svátkem.
 • Období školního vyučování ve II. pololetí 2021/2022 bude ukončeno v pátek
  30. června 2023.
 • Hlavní prázdniny budou trvat od 1. července 2023 do  3. září 2023.
 • Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září
  2023.