Organizace školního roku

Školní rok 2023/2024 – vyučování a prázdniny:


Období školního vyučování bude zahájeno v pondělí 4. září 2023.

 • Podzimní prázdniny jsou stanoveny na čtvrtek 26. října a pátek  27. října 2023.
 • Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2023 a skončí v úterý
  2. ledna 2024. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.
 • Vysvědčení s hodnocením (výpis) za první pololetí školního roku 2023/2024 bude
  žákům vydáno ve středu 31. ledna 2024.
 • Pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024.
 • Jarní prázdniny trvají (Praha 1-5) od 5. února do 11. února 2024.
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28.března 2024, pátek 29.března 2024
  je tzv. ostatním svátkem.
 • Období školního vyučování ve II. pololetí 2023/2024 bude ukončeno v pátek
  28. června 2024.
 • Hlavní prázdniny budou trvat od 29. června 2024 do  1. září 2024.
 • Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září
  2024.

Pohovorové hodiny

 • pohovorové hodiny s rodiči studentů se v závislosti na aktuální situaci mohou uskutečňovat také on-line MS Teams, po předchozí domluvě prostřednictvím elektronické pošty