Maturity

Pro školní rok 2021/22 konají maturitní zkoušku třídy OKTÁVA A (třídní profesorka Mgr. Jitka Zálešák Šichtancová) a OKTÁVA B (třídní profesorka Mgr. Martina Bartošková).

Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky. Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu.
Nepovinná zkouška až ze dvou předmětů: matematika, cizí jazyky.

Žák nemá možnost konat nepovinnou zkoušku z téhož předmětu, z něhož koná povinnou zkoušku.

Témata k profilovým částem maturitní zkoušky JARO 2022

 • Anglický jazyk
 • Biologie
 • Dějepis
 • Fyzika
 • Chemie
 • Matematika
 • Německý jazyk
 • Reálie
 • Španělský jazyk
 • Zeměpis
 • Základy společenských věd
 • Informatika