Maturity

Pro školní rok 2023/24 konají maturitní zkoušku třídy:

OKTÁVA A (třídní profesor Mgr. Jaromír Andrýsek),

OKTÁVA C (třídní profesor Mgr. et Bc. David Chlumský)

a OKTÁVA E (třídní profesor Mgr. Jiří Šrámek).

Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky.

Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu.
Nepovinná zkouška až ze dvou předmětů: matematika, cizí jazyky.

Žák nemá možnost konat nepovinnou zkoušku z téhož předmětu, z něhož koná povinnou zkoušku.

Témata k profilovým částem maturitní zkoušky JARO 2024

  • Anglický jazyk
  • Biologie
  • Dějepis
  • Fyzika
  • Chemie
  • Matematika
  • Německý jazyk
  • Španělský jazyk
  • Zeměpis
  • Základy společenských věd