GDPR

V souladu s Čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) oznamujeme, že pověřence pro ochranu osobních údajů pro

Klasické gymnázium Modřany a základní škola , IČO 61054682 bude vykonávat:

JUDr. Lenka Vančatová

Žitná 10

120 00 Praha 2-Vinohrady

Informace o tom, které osobní údaje jsou o jednotlivých subjektech osobních údajů zpracovávány, jsou k nahlédnutí u vedení školy.