Španělský jazyk

„Světovými nejsme, když běháme po světě, ale když jsme v sobě zpracovali, co nám svět dává. Světovosti nedosáhneme cizí pomocí, ale musíme ji dobýt vlastní prací. Právě ze svých poměrů musíme udělat poměry světové.“

Tomáš Garrigue Masaryk

Španělský jazyk se na našem gymnáziu vyučuje jako druhý cizí jazyk v tercii, kvartě, kvintě, sextě, septimě a oktávě s časovou dotací 3 vh týdně. V některých ročnících vyššího gymnázia je výuka posílena o 1 vh k přípravě k vykonání certifikátu DELE.
Vzhledem k tomu, že se jedná o jeden z nejrozšířenějších jazyků na světě (asi 500 milionů rodilých mluvčích), je o studium španělštiny mezi našimi studenty velký zájem.

V hodinách vedeme studenty již od nižšího gymnázia tak, aby byli připraveni ke zvládnutí maturitní zkoušky (didaktický test z jazyka, poslechový subtest, porozumění textu, písemná práce a ústní zkouška). Ve výuce se zaměřujeme na rozvoj a zdokonalování jednotlivých jazykových kompetencí, abychom dosáhli cílové úrovně B1 podle Společného evropského referenčního rámce.

K výuce používáme především učebnice AVENTURA 1,2,3 (K.Brožová) a další studijní materiály (zahraniční učebnice, texty z tisku, výuková videa a filmy, hudbu).
Během školního roku se účastníme akcí a aktivit, které pořádají různé organizace – Evropský den jazyků v Kampusu Hybernská, návštěva knihovny v Instituto Cervantes v Praze, recitační soutěž ve španělštině na GMVV, Španělská kultura křížem krážem ve studiu ITAKA na Vinohradech a další.

Ve spolupráci s jazykovou školou SEGONTIAE HISPANIC STUDIES každoročně připravujeme výchovně vzdělávací zájezd do Španělska. Obsahem projektu je povinná jazyková výuka španělštiny uzpůsobená na míru našim studentům, která probíhá vždy dopoledne. Odpolední program je zaměřen na kulturu a reálie Španělska. Studenti bydlí v rodinách, takže jsou úzce v kontaktu s běžným životem obyvatel, kteří pracují jako dobrovolníci v rámci multikulturního projektu, který je zájmem celého města Sigüenza (Castilla la Mancha).

Mgr. Martina Bartošková
předsedkyně OK románských jazyků