Informatika

Cílem tohoto předmětu je seznámit žáky se základními pojmy, problémy, postupy, výsledky a aplikacemi informatiky tak, aby je dokázali prakticky využít v běžném životě. Žáci rozvíjí související klíčové kompetence (především řešení problémů a komunikace) a informatické myšlení. Žáci získané znalosti a zkušenosti prohlubují a procvičují při řešení praktických úloh, vyhledávají a zpracovávají informace.

Na nižším stupni gymnázia žáci získají obecné povědomí o fungování počítače. Naučí se pracovat se základními aplikacemi: od úpravy textu, tvorby prezentace až po práci s grafikou. Naučí se ověřovat informace, pracovat s přenosy informací a jejich kódováním. Zjistí, jak bezpečně pracovat na internetu. Seznámí se se základy programování a informačními systémy, s pravidly pro správné psaní na klávesnici neboli s psaním všemi deseti.

Na vyšším stupni gymnázia žáci prohlubují své získané znalosti. Naučí se více o hardwaru a softwaru. Prohloubí své znalosti při úpravách textů a grafické tvorbě. Seznámí se s autorskými právy a licenčními smlouvami u softwaru, s programováním, informačními systémy a tvorbou databází. Naučí se upravovat video a seznámí se s jednoduchou tvorbou webových stránek.

Žáci se mohou zúčastnit soutěží, například Wordprocessingu neboli profesionálního zpracování rozsáhlého textu na počítači, kde si mohou ověřit získané dovednosti.