Vyhlášení 2.kola přijímacího řízení – čtyřleté studium

Vážení uchazeči,

ředitelka školy vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení pro obor 79-41-K/41 Gymnázium. Počet přijímaných: 10 uchazečů.

Postup a termíny podání přihlášky ke vzdělávání ve střední škole:

  • Do druhého kola přijímacího řízení uchazeč podá řádně vyplněnou Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole (viz níže) a Výpis výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky.
  • Dle platného předpisu zájemce o vzdělávání na KGM (uchazeč) podává ředitelce školy řádně vyplněnou přihlášku ke vzdělávání ve střední škole a výpis (viz výše), a to nejpozději do 23.05. 2023 na recepci školy (od 07:15 do 17:00 hod.).
  • Součástí řádně vyplněné přihlášky je klasifikace za poslední tři uzavřená pololetí potvrzená základní školou, anebo ověřené kopie vysvědčení z posledních 2 ročníků (vysvědčení z 8.r. a pololetí 9.r. ZŠ);
  • Škola nepožaduje lékařské potvrzení způsobilosti ke studiu;
  • Přihláška musí být podepsána uchazečem, i jeho zákonným zástupcem (podpis nezletilého uchazeče je považován za jeho souhlasné vyjádření).

Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení pro obor 79-41-K/41 zde.

Mgr. Lenka Rousková, v.r.

150 150 Vyhlášení 2.kola přijímacího řízení – čtyřleté studium 2023-05-18