Výchovně vzdělávací pobyt ve Velké Británii s výukou angličtiny

KGM pořádá ve školním roce 2019/2020 výchovně vzdělávací zájezd s výukou anglického jazyka.

Termín konání:  pátek 11.10.2019 až sobota 19.10.2019

Místo:  VELKÁ BRITÁNIE – JIŽNÍ ANGLIE -Portsmouth – Oxford

Cena zájezdu:  16.000,- Kč

Potvrzení účasti studenta na zájezdu – přihlášku je nutné odevzdat nejpozději do 30.4.2019.

Podrobné informace k zájezdu, přihláška a pokyny k úhradě – ke stažení: