Stáž ve Španělsku

Příjemce: Klasické gymnázium Modřany, s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001220

Název projektu: Společně si rozumíme KGM

Hostitelská škola: Segontiae Hispanic Studies a Colegio; Episcopal Sagrada Familia

Datum stáže: 22. 10. 2018 — 26. 10. 2018

Cíl stáže:

  • získání poznatků o práci s žáky s OMJ v zemi s dlouhou tradicí integrace
  • obohacení profesního života ve španělsky mluvící zemi

SEGONTIAE HISPANIC STUDIES

  • JAZYKOVÁ ŠKOLA S DLOUHOLETOU TRADICÍ SPECIALIZOVANÁ NA VÝUKU CIZINCŮ
  • NABÍZÍ PARTNERSKOU SPOLUPRÁCI ŘADĚ ŠKOL V EVROPĚ

COLEGIO EPISCOPAL SAGRADA FAMILIA

  • ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLA
  • CÍRKEVNÍ (KATOLICKÁ) – VORŠILKY
  • ZAJIŠŤUJE ODBORNÉ PRAXE
  • INTERNÁTNÍ ŠKOLA
  • PRÁCE S PROBLÉMOVÝMI ŽÁKY A STUDENTY (PORUCHY UČENÍ I CHOVÁNÍ)

Účastnice stáže vyučují španělský jazyk na gymnáziu jako druhý cizí jazyk.

Náplní stáže bylo především pozorování kurzů cizího jazyka a dalších aktivit rozvíjejících komunikační kompetence studentů a získávání poznatků o práci se studenty s OMJ.

Prezentace k nahlédnutí zde!