Rozhovor o ZŠ

Hledáte pro své dítě dobrou školu s rozšířenou výukou angličtiny? Možná je pro vás řešením soukromé Klasické gymnázium Modřany, které od září 2019 nově otvírá třídy 3., 4. a 5. ročníku ZÁKLADNÍ ŠKOLY.

 • V čem je vaše škola jiná než ostatní?

V propojení víceletého gymnázia a prvního stupně základní školy. Děti, které se k nám dostanou, mohou po úspěšném zvládnutí přijímacích zkoušek v 5. ročníku základní školy pokračovat v osmiletém gymnáziu až do maturity.

 • A co když u přijímacích zkoušek úspěšné nebudou?

Předpokládáme, že do programu rozšířené výuky angličtiny se přihlásí chytré děti, které se chtějí učit a které mají odpovídající studijní schopnosti. Kdyby se však stalo, že dítě přijímací zkoušky nezvládne, může u nás pokračovat na druhém stupni základní školy a na gymnázium to zkusit později – v 7.nebo 9. ročníku.

 • Co znamená rozšířená výuka angličtiny?

Od 3. do 5. ročníku mají děti 6 hodin angličtiny týdně, z toho 1 – 2 s rodilým mluvčím. Výuku angličtiny vedou plně kvalifikovaní učitelé, kteří vyučují také na gymnáziu. Od primy následuje až 10 hodin angličtiny týdně (v tercii přibude druhý cizí jazyk). Podle svých možností mohou děti průběžně skládat cambridgeské zkoušky, ve kterých je naše škola aktuálně druhá nejlepší v republice.

 • A co ostatní předměty?

Ve všech předmětech plníme státem stanovené standardy. Jak název naší školy napovídá, věříme v hodnotu klasického akademického vzdělání, které vychází z nejlepších českých tradic. Učitelé vyučují a jsou pro žáky autoritami, žáci se učí, dostávají úkoly a jsou hodnoceni známkami. Porozumění a lidskost neznamená, že se sníží nároky.

 • Jak se k vám dítě dostane? Musí udělat nějaké zkoušky?Dostane se k nám přestupem ze základní školy, do které chodí. Žádné zkoušky se nekonají, ale pochopitelně nás zajímají dosavadní výsledky dítěte a jeho předchozí vysvědčení. Pokud bychom viděli, že dítě má závažné prospěchové nebo i kázeňské problémy, přestup rodičům nedoporučíme.
 • Kdy mohou rodiče podat přihlášku?

Přihlašovat se mohou v průběhu školního roku, konečný termín je 31. květen 2019.

 • Kolik dětí bude ve třídě?

Jednotlivé třídy budou otevřeny při minimálním počtu 8 žáků, maximální počet dětí ve třífdě je 20.

 • Jste soukromá škola, jaké školné mají rodiče očekávat?

Ve třídách základní školy to bude 21 000 Kč ročně, na gymnáziu pak 41 000 Kč ročně.

 • Zajišťuje vaše škola i obědy a družinu?

Samozřejmě. Stejně jako ve všech základních školách se staráme o děti v družině, u nás od 7 do 17 hod. Pokud jde o obědy, nabízíme výběr ze 6 jídel. Celé zázemí je obdobné jako v jiných školách – šatní skříňky, jídelna, počítačová učebna, tělocvična, hřiště atd.

 • Jak se vaše škola vyrovnává s nyní hojně medializovanou inkluzí?

Pro takzvanou inkluzi je klíčový typ postižení dítěte. Nemáme problém začleňovat a vzdělávat děti s omezenou hybností nebo s poruchami učení. Naše škola má vlastního speciálního pedagoga právě pro děti s potřebou podpůrných opatření.

 • Kde mohou rodiče získat další informace?

Na webu školy kgm.cz nebo při dnech otevřených dveří – termíny budou zveřejněny. Zájemcům rádi odpovíme i na e-mail. Kontakt: belecky@kgm.cz