Návštěva Veletržního paláce

NÁVŠTĚVA VELETRŽNÍHO PALÁCE – KVINTA A, KVINTA B

VÝSTAVA 1918 – 1938: PRVNÍ REPUBLIKA

Se studenty 5.A a 5.B jsme dne 15.5.2019 navštívili výstavu 1918 – 1938: První republika ve Veletržním paláci.

Nová sbírková expozice vznikla ke stému výročí vzniku Československé republiky a představuje bohatou tvorbu a umělecký provoz mladého státu v letech 1918-1938. Její součástí jsou vedle tvorby předních českých, slovenských, českoněmeckých a karpatoruských autorů a autorek (Václav Špála, Josef Čapek, Jindřich Štyrský, Toyen a další) také díla z proslulé francouzské sbírky (Paul Gauguin, Henry Rousseau, Pablo Picasso, Vincent van Gogh a další), kterou československý stát nakoupil krátce po svém založení ve 20. a 30. letech 20. století.

Expozice představuje umění první republiky očima tehdejšího uměnímilovného diváka prostřednictvím stěžejních galerií, uměleckých spolků a institucí a seznamuje návštěvníky s významnými kulturními centry mladého státu. V prvé řadě jím je hlavní město, dále Brno, Zlín, Bratislava, Košice a Užhorod. Součástí expozice jsou částečné rekonstrukce zásadních výstav, které se v těchto centrech v době první republiky konaly (výstava Tvrdošíjných, Výstava soudobé kultury v Brně, Poesie 32, První výstava Surrealistů v ČSR).

Výstavu jsem si prošla dopředu a připravila pro studenty pracovní listy, které studenti při návštěvě expozice vypracovávali ve dvojicích a na konci odevzdali. V následujících hodinách výtvarné výchovy budou listy společně s vyučující zkontrolovány a vyhodnoceny.

Mgr. Martina Bartošková

VELETRŽNÍ PALÁC S PRIMOU C NA DOPROVODNÝ EDUKAČNÍ PROGRAM V GALERII SE SKICÁKEM

Dne 15.5. navštívili žáci KGM Veletržní palác za doprovodu Mgr. Jana Foustky, učitele Anglického jazyka a Výtvarné výchovy. Program se soustředil na vlastní tvorbu žáků pod vedením lektorky Olgy a za inspirací stála výstava 1930-Součastnost: České moderní umění, především pak díla přibližně od 60. let 20. století do současnosti. Za zmínku stojí díla například Zdeňka Sýroky, Milana Grygara či Vladimíra Mirvalda. Žáci gymnázia se nejprve seznámili s Veletržním palácem jako důležitou budovou a národní galerií, poté následovala teorie o tom, co to vlastně je skica, kdy paní lektorka představovala nápady a knihu, na kterou žáci reagovali a přemýšleli tak o širším kontextu.

Dalším bodem bylo přesun do samotných výstavních prostor galerie a procházka kolem děl současných umělců i těch z nedávné minulosti – k vidění jsou obrazy, sochy, objekty a dokonce i model Škody Felicia z 60. let. Žáci měli za úkol se inspirovat a následně vytvořit mini děník dojmů z výstavy s pomocí mnoha různých technik a pomůcek, od štětců přes různě barevné fixy a papíry až po uhle a nůžky. Práce tvořily v malých skupinkách, dvojicích i samostatně.

Výsledkem byly povedené, kreativní a hravé práce žáků, které si odnesli domů spolu s nabitými zažitky, zkušenostmi a informacemi z jednoho z nejvýznamnějších výstavních prostorů u nás.

Mgr. Jan Foustka