Návštěva Veletržního paláce

NÁVŠTĚVA VELETRŽNÍHO PALÁCE – KVINTA A, KVINTA B

VÝSTAVA 1918 – 1938: PRVNÍ REPUBLIKA

Se studenty 5.A a 5.B jsme dne 15.5.2019 navštívili výstavu 1918 – 1938: První republika ve Veletržním paláci.

Nová sbírková expozice vznikla ke stému výročí vzniku Československé republiky a představuje bohatou tvorbu a umělecký provoz mladého státu v letech 1918-1938. Její součástí jsou vedle tvorby předních českých, slovenských, českoněmeckých a karpatoruských autorů a autorek (Václav Špála, Josef Čapek, Jindřich Štyrský, Toyen a další) také díla z proslulé francouzské sbírky (Paul Gauguin, Henry Rousseau, Pablo Picasso, Vincent van Gogh a další), kterou československý stát nakoupil krátce po svém založení ve 20. a 30. letech 20. století.

Expozice představuje umění první republiky očima tehdejšího uměnímilovného diváka prostřednictvím stěžejních galerií, uměleckých spolků a institucí a seznamuje návštěvníky s významnými kulturními centry mladého státu. V prvé řadě jím je hlavní město, dále Brno, Zlín, Bratislava, Košice a Užhorod. Součástí expozice jsou částečné rekonstrukce zásadních výstav, které se v těchto centrech v době první republiky konaly (výstava Tvrdošíjných, Výstava soudobé kultury v Brně, Poesie 32, První výstava Surrealistů v ČSR).

Výstavu jsem si prošla dopředu a připravila pro studenty pracovní listy, které studenti při návštěvě expozice vypracovávali ve dvojicích a na konci odevzdali. V následujících hodinách výtvarné výchovy budou listy společně s vyučující zkontrolovány a vyhodnoceny.

Mgr. Martina Bartošková