Mezinárodní jazykové zkoušky

Mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge University

Již pátým rokem se na naší škole dne 4.5.2019 uskutečnily ve spolupráci s Cambridge P.A.R.K. mezinárodní jazykové zkoušky z anglického jazyka. Cambridge P.A.R.K. je autorizovaným centrem pro pořádání těchto zkoušek a naše gymnázium je jednou z jeho velmi významných partnerských škol. Každoročně tak mají studenti Klasického gymnázia Modřany jedinečnou příležitost otestovat své znalosti a projít těmito komplexními zkouškami v jeden den na jednom místě, a to ve známém prostředí své vlastní školy.

Pravidelně koná tyto zkoušky přibližně kolem sedmdesáti žáků. Také v letošním školním roce se zkoušek zúčastnilo přes 80 studentů konajících zkoušky ve třech úrovních (A2, B1 a B2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky). První úroveň této zkoušky představuje KET (Key English Test), ten prokazuje schopnost domluvit se v základních situacích běžného života. Nejvíce zájemců mělo zájem o zkoušku PET (Preliminary English Test), která odpovídá úrovni B1, což je mimochodem i úroveň státní maturitní zkoušky. Na této úrovni již uchazeči prokazují i schopnost porozumět ne příliš komplikovaným článkům a psát jednoduché dopisy. Třetí úroveň zkoušky – FCE (First Certificate of English) je nejrozšířenější ze všech Cambridge University zkoušek a ze zkoušek „for Schools“ nejnáročnější. Potvrzuje pokročilou znalost jazyka ve všech oblastech jeho využití. Tato zkouška je uznávána i mnoha světovými i domácími univerzitami a svým absolventům zvyšuje možnost uplatnění na pracovním trhu. Všechny tyto zkoušky se skládají z několika částí, ověřují tak souhrnně znalosti a dovednosti zájemců o jejich složení. Konkrétně se jedná o poslech, čtení s důrazem na porozumění textu, písemnou práci a ústní zkoušku. Z tohoto důvodu jsou tyto zkoušky pro studenty prvním setkáním s jazykovou zkouškou této vysoké úrovně.

Studenti KGM jsou na úspěšné zvládnutí těchto zkoušek cíleně připravováni. Kromě výuky obecné angličtiny v rámci klasických hodin mají ještě povinně dvě hodiny týdně zaměřené výhradně na tyto zkoušky. Znalost angličtiny je posilována počtem až devíti hodin týdně.  Při vyučování pracujeme se speciálními přípravnými učebnicemi a využíváme též ukázkové testy. Tento přístup se ukazuje jako velmi produktivní, o čemž vypovídá téměř stoprocentní úspěšnost našich studentů.