Média ve výuce Dějepisu

Projekt média ve výuce dějepisu v rámci D-21 ve spolupráci s ÚSTR

V rámci školního roku 2016/2017 jsme se zapojili do řady seminářů pořádané Ústavem pro studium totalitních režimů v Praze. Hlavním cílem seminářů je navázat hlubší dialog mezi akademickou sférou a oblastí praxe zejména ve výuce dějepisu a občanské výchovy, českého jazyka a základů společenských věd.

Motivem seminářů je využití filmových ukázek, fotografie, komiksu a karikatury v běžné praxi ve školní výuce. V rámci setkávání se jedná o aktivní participační model, kdy je veden široký dialog nad příklady dobré praxe. Cílem není předložit definitivní závěr, jak by měla vypadat moderní dějepisná hodina, ale ukázat možné aktivizační přístupy pro každodenní výuku. Nedílnou součástí seminářů jsou tvůrčí dílny zaměřené zejména na problematiku školní evaluace výstupů. Zde se opět jedná zejména o dialog nad přístupy jak vést evaluaci předmětu.

Mimo rámec seminářů proběhla v měsíci listopadu i úvodní pilotáž nového metodického přístupu práce s fotografií jako primárním historickým pramenem, které jsme byli součástí. Na základě programu vytvořenému ve spolupráci ÚSTR, PF UK Praha a dalšími institucemi jsme testovali v reálné školní praxi program na analýzu fotografie. Přínos pilotního programu byl zejména v ukázce moderní metody propojení výkladu a samostatné práce studentů s elektronickými pomůckami. Vybrané fotografie z dějin 20. století tak sloužily jako základ aktivizace žáků i jako klíč k evaluaci znalostí výuky. Testování beta verze programu proběhlo na Klasckém gymnáziu Modřany a základní škole úspěšně a v průběhu listopadu 2016 se do něj zapojila většina tříd vyššího gymnázia a obě kvarty.

V rámci jarních měsíců 2017 bude cyklus pokračovat. Zaměření setkání bude primárně vedeno za účelem debaty nad smyslem a systémem školní evaluace výstupů znalostí žáků. V této oblasti je systém tvořený ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů přínosem pro širší pedagogickou praxi.