Klasické gymnázium Modřany a základní škola, s.r.o.

Fakultní škola univerzity karlovy v Praze a partnerská škola Cambridge P.A.R.K.


Centrum celoživotního vzdělávání

Klasické gymnázium Modřany, s.r.o., je klasickým českým gymnáziem vytvořeným na všeobecně vzdělávacím principu. Jeho krédem je tradiční škola Jana Ámose Komenského a jeho světově uznávaný a obdivovaný odkaz aplikovaný přes propast věků v současných moderních podmínkách, metodách i formám vyučování.

Základem je náročný vzdělávací program, jehož výstupem jsou katalogy jednotlivých vzdělávacích předmětů schválené MŠMT ČR, dosud platné učební dokumenty schválené MŠMT ČR pro gymnázia a Školní vzdělávací program KGM „Škola je dílna lidskosti“ s účinností od školního roku 2007/2008, který byl vytvořen na základě platných legislativních norem.

Školní aktuality

01.09.2019

Úvodní soustředění v Peci

Dostali jsme zpráv, že studenti dojeli na své místo a mají se báječně, takže doufáme, že si to všichni užijí, a za týden se společně potkáme se všemi …

29.08.2019

Jazykový pobyt ve Velké Británii

KGM pořádá ve školním roce 2019/2020 výchovně vzdělávací zájezd s výukou anglického jazyka. …

23.07.2019

Fyzikální konference pod záštitou ČEPS, a. s.

Pod záštitou a s přispěním firmy ČEPS, a. s. proběhl v červnu na Klasickém gymnáziu Modřany a základní škole, s. r. o. prezentace semestrálního proje …

27.06.2019

Ďáblický hřbitov

Občas se stane, že nás různé vzdělávací aktivity zavedou i na místa, která nebývají obvyklým cílem školních výprav. Tak tomu je v případě exkurse na h …