Klasické gymnázium Modřany a základní škola, s.r.o.

Fakultní škola univerzity karlovy v Praze a partnerská škola Cambridge P.A.R.K.

Nezapomeňte sledovat i školní aktuality níže!

Škola je pro veřejnost uzavřena. Podmínky vstupu žáků od 11.5.2020 jsou uvedeny níže, a to včetně hygienických a bezpečnostních opatření a norem. Případné informace a dotazy směřujte na e-mail: skrivanova@kgm.cz, nebo tel: 602235665. Vedení školy

Hygienická opatření

Čestné prohlášení o neexistenci onemocnění

Uvolňování opatření

Vážení rodiče, vážení studenti!

V souladu s rozhodnutím MŠMT ČR vydaném v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným státními orgány se Vám dovoluji podat základní informace k následujícímu období. Dle optimistické varianty je předpokládáno otevření škol až ve druhé polovině měsíce května. Do data zrušení tohoto opatření a otevření škol probíhá vzdělávání žáků pouze distančním způsobem.

Dle tiskového prohlášení ministra školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 23.3.2020 (viz www.msmt.cz tiskové zprávy) se jednotné přijímací zkoušky budou konat ve stejném formě jako dosud, a to do 14 dnů od otevření školy v jediném termínu a v jednom termínu náhradním.

Pokud se školy pro žáky otevřou do 1.6.2020, maturitní zkoušky se budou konat do 21 dnů od data otevření školy. Maturitní zkoušky budou realizovány ve stejném formátu jako dosud, pouze se nebudou konat písemné práce společné části z českého jazyka a literatury a cizího jazyka (angličtiny).

Pokud se školy pro žáky otevřou až po 1.6.2020, maturitní zkoušky se konat nebudou.
Způsob hodnocení studentů na maturitním vysvědčení určí upravený předpis MŠMT ČR.
Letní prázdniny nebudou kráceny.

Naše škola nyní stále vyučuje skrze platformy Bakalářů, Discordu, Google clasroom. Všechny informace jsou dostupné na těchto platformách. V případě jakýchkoli problémů se neváhejte obrátit na třídní profesorky a profesory.

Děkuji všem rodičům, kteří nám pomáhají zlepšovat systém on-line vyučování.
Děkuji Vám za spolupráci a držím nám všem palce, abychom nelehkou situaci zvládli.
Srdečně zdraví a hlavně hodně ZDRAVÍ přeje

Mgr. Lenka Rousková
ředitelka školy

Omezení provozu

Aktualizace k Omezení provozu


Centrum celoživotního vzdělávání

Klasické gymnázium Modřany, s.r.o., je klasickým českým gymnáziem vytvořeným na všeobecně vzdělávacím principu. Jeho krédem je tradiční škola Jana Ámose Komenského a jeho světově uznávaný a obdivovaný odkaz aplikovaný přes propast věků v současných moderních podmínkách, metodách i formám vyučování.

Základem je náročný vzdělávací program, jehož výstupem jsou katalogy jednotlivých vzdělávacích předmětů schválené MŠMT ČR, dosud platné učební dokumenty schválené MŠMT ČR pro gymnázia a Školní vzdělávací program KGM „Škola je dílna lidskosti“ s účinností od školního roku 2007/2008, který byl vytvořen na základě platných legislativních norem.

Školní aktuality

02.06.2020

Hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020 …

15.05.2020

Informace k plánovaným aktivitám školy

Vzhledem k mimořádné situaci vzniklé v důsledku světové pandemie nebylo v tomto školním roce možné realizovat plánovaný ozdravný pobyt „RHODOS 2020“ ( …

15.05.2020

Mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge University

Realizace mezinárodních jazykových zkoušek Cambridge University (KET, PET, FCE ve formě for Schools), jejichž konání bylo plánováno na sobotu 16.5.202 …

03.04.2020

KGM má Talent

Máš talent? Neboj se ho ukázat! Vyhlašujeme první ročník obnovené soutěže KMG MÁ TALENT! …