Škola je dílna lidskosti

Ozdravný pobyt studentů kvint

Srdečně zdravíme a posíláme pár fotek z výletu prvního dne ozdravného pobytu na horách. Cesta sem byla bez problémů, počasí je výborné, […]

číst více

Ohlédnutí za Adventem 2022

Adventní zastavení tercie A, B – 8. 12. 2022 Víte, jaký je původ adventu? O vzniku a původu tohoto slova i období, které se […]

číst více

Studentské představení pohádkového příběhu v anglickém jazyce

Studenti z kvarty A, B, C, D anglické skupiny E2, E3 a E4 pod vedením a režií paní profesorky Niny Ludvíkové připravili na […]

číst více

Školní aktuality

Ozdravný pobyt studentů kvint

Srdečně zdravíme a posíláme pár fotek z výletu prvního dne ozdravného pobytu na horách. Cesta sem byla bez problémů, počasí je výborné, […]

číst více

Ohlédnutí za Adventem 2022

Adventní zastavení tercie A, B – 8. 12. 2022 Víte, jaký je původ adventu? O vzniku a původu tohoto slova i období, které se […]

číst více

Studentské představení pohádkového příběhu v anglickém jazyce

Studenti z kvarty A, B, C, D anglické skupiny E2, E3 a E4 pod vedením a režií paní profesorky Niny Ludvíkové připravili na […]

číst více

Pojďte ven!

Letošní, již 3. ročník, dlouhodobé terénní zeměpisné soutěže je zde a má následující pravidla: Souhvězdí není z astronomického i geografického hlediska žádným fyzickým útvarem. […]

číst více

O NÁS

Charakteristika školy

Název Školního vzdělávacího programu KGM „Škola je dílna lidskosti“ je citátem Jana Amose Komenského, na jehož odkaz se snažíme navázat. Úkolem školy je poskytnout systematickou a vyváženou strukturu základních pojmů a vztahů, které umožní zařazovat informace do smysluplného kontextu vědění a životní praxe, naučit žáky, jak poznávat a využívat nové informační a komunikační technologie, naučit žáky informace zpracovávat, měnit je ve znalosti a aplikovat je. Smyslem školy není individuální soutěživost, ale prostředí vzájemné spolupráce a důvěry, kde obecně platí, že každý je v něčem dobrý a v něčem potřebuje pomoci. Z výše uvedených důvodů chceme žáky vést k tomu, aby dovedli rozpoznat a rozvinout především své možnosti, kultivovat v jisté míře a v jistém poměru všechny stránky sebe sama tak, aby byli schopni vyrovnat se s proměnlivými situacemi, které přináší život, a mohli tak v budoucnu překročit limity generace svých učitelů.

Chci vědět víc

O NÁS

Profil absolventa

Absolvent:

 • zvládá povinné učivo všech předmětů, má znalosti a dovednosti stanovené školním vzdělávacím programem
 • ovládá anglický jazyk na úrovni C1 ERRJ, získal certifikát CAE, minimálně však na úrovní B2 ERRJ, získání certifikátu FCE; žáci nižšího gymnázia mohou ověřit úroveň jazyka získáním certifikátu KET nebo PET
 • další cizí jazyk ovládá na úrovni B1 ERRJ
 • je schopen kvalitně pracovat s informacemi; nalézat, analyzovat a zpracovávat informace, měnit je ve znalosti a aplikovat je
 • dokáže využívat informační a komunikační technologie
 • je motivován k celoživotnímu vzdělávání, uvědomuje si postavení vzdělávání v lidském životě
 • pracuje samostatně i v týmu
 • je schopen argumentovat a vést dialog
 • respektuje odlišný názor a svůj názor umí vyjádřit a obhájit
 • osvojil si základní strategie učení
 • dokáže propojovat do širších celků poznatky z různých oborů a předmětů
 • uvědomuje si svou národní i evropskou identitu
 • respektuje odlišnosti jiných národů, jejich historii, náboženství a kulturu
 • je schopen prezentovat výsledky své práce v textové a grafické podobě
Chci vědět víc

Co nás dělá unikátními?

Sedmým školním rokem probíhá na gymnáziu projekt profilace anglického jazyka. Došlo k výraznému navýšení hodinové dotace předmětu. Gymnázium pravidelně realizuje zájezdy do Velké Británie s výukou angličtiny v místních školách. Při nich si studenti ověří svou znalost angličtiny jak při praktických činnostech, tak i při běžné komunikaci v rámci hostitelských rodin, současně lépe poznají historii i současný život v Británii.

Významným vzdělávacím prvkem je konání mezinárodních jazykových zkoušek Cambridge University (KET, PET, FCE, CAE) z angličtiny. Těchto zkoušek se každoročně zúčastňuje přibližně 50 až 60 žáků a jejich úspěšnost je téměř stoprocentní. V hodnocení podle počtu žáků konajících tyto zkoušky i z hlediska jejich celkové úspěšnosti se mezi všemi školami ČR konajícími tyto zkoušky (včetně škol jazykových) naše gymnázium umístilo na výborném 2. místě.

slovo ředitelky

Mgr. Lenka Rousková

Slavíme 27 úspěšných let

I když se to zdá neuvěřitelné, Klasické gymnázium Modřany opravdu zakrátko vstoupí do 28. roku své existence. Ti, kteří stáli u jeho zrodu, dnes na těžký start a nesmělé začátky pohlíží se shovívavým úsměvem.

Chci vědět víc