Klasické gymnázium Modřany a základní škola, s.r.o.

Fakultní škola univerzity karlovy v Praze a partnerská škola Cambridge P.A.R.K.

Vyhlášení třetího kola

Výsledky přijímacího řízení - Druhé kolo


Centrum celoživotního vzdělávání

Klasické gymnázium Modřany, s.r.o., je klasickým českým gymnáziem vytvořeným na všeobecně vzdělávacím principu. Jeho krédem je tradiční škola Jana Ámose Komenského a jeho světově uznávaný a obdivovaný odkaz aplikovaný přes propast věků v současných moderních podmínkách, metodách i formám vyučování.

Základem je náročný vzdělávací program, jehož výstupem jsou katalogy jednotlivých vzdělávacích předmětů schválené MŠMT ČR, dosud platné učební dokumenty schválené MŠMT ČR pro gymnázia a Školní vzdělávací program KGM „Škola je dílna lidskosti“ s účinností od školního roku 2007/2008, který byl vytvořen na základě platných legislativních norem.

Školní aktuality

02.06.2020

Hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020 …

15.05.2020

Informace k plánovaným aktivitám školy

Vzhledem k mimořádné situaci vzniklé v důsledku světové pandemie nebylo v tomto školním roce možné realizovat plánovaný ozdravný pobyt „RHODOS 2020“ ( …

15.05.2020

Mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge University

Realizace mezinárodních jazykových zkoušek Cambridge University (KET, PET, FCE ve formě for Schools), jejichž konání bylo plánováno na sobotu 16.5.202 …

03.04.2020

KGM má Talent

Máš talent? Neboj se ho ukázat! Vyhlašujeme první ročník obnovené soutěže KMG MÁ TALENT! …