Klasické gymnázium Modřany a základní škola, s.r.o.

Fakultní škola univerzity karlovy v Praze a partnerská škola Cambridge P.A.R.K.

Sportovní pozemky pod gymnáziem

Klasické gymnázium Modřany a základní škola, s.r.o.

Odborná učebna Fyziky

Klasické gymnázium Modřany a základní škola, s.r.o.

Odborná učebna Informatiky

Klasické gymnázium Modřany a základní škola, s.r.o.

Přednáškový sál gymnázia

Klasické gymnázium Modřany a základní škola, s.r.o.

Školní aktuality

19.10.2021

Maturitní ples

Studenti posledních ročníků si Vás dovolují pozvat na Maturitní ples. …

19.10.2021

Pražský glóbus

V pátek 22.10.2021  proběhne školní kolo Pražského glóbu. Studentkám a studentům držíme palce …

19.10.2021

Queer Praha

Ve společenskovědním semináři se pravidelně věnujeme i aktuálním celospolečenským tématům, ke kterým bezpochyby patří i problematika stejnopohlavních …

15.10.2021

Den hispánské kultury

Dne 12.10. a 14.10. 2021 jsme na KGM ve třídě 3.C v hodinách španělského jazyka oslavili národní svátek Španělska El Día de la Hispanidad (Den hispáns …


Centrum celoživotního vzdělávání

Klasické gymnázium Modřany, s.r.o., je klasickým českým gymnáziem vytvořeným na všeobecně vzdělávacím principu. Jeho krédem je tradiční škola Jana Ámose Komenského a jeho světově uznávaný a obdivovaný odkaz aplikovaný přes propast věků v současných moderních podmínkách, metodách i formám vyučování.

Základem je náročný vzdělávací program, jehož výstupem jsou katalogy jednotlivých vzdělávacích předmětů schválené MŠMT ČR, dosud platné učební dokumenty schválené MŠMT ČR pro gymnázia a Školní vzdělávací program KGM „Škola je dílna lidskosti“ s účinností od školního roku 2007/2008, který byl vytvořen na základě platných legislativních norem.