Ohlédnutí za Adventem 2022

Adventní zastavení tercie A, B – 8. 12. 2022

Víte, jaký je původ adventu?

O vzniku a původu tohoto slova i období, které se k němu váže, jsme byli blíže seznámeni na prvním adventním zastavení, historicko-teologickou přednáškou pana Mgr. Daniela Ferance, Ph.D.

Po informačně nabité besedě konané na našem gymnáziu jsme se přesunuli do modřanského římskokatolického kostela Nanebevzetí Panny Marie. Zde proběhlo druhé adventní zastavení pod vedením pana faráře P. Mgr. Josefa Pecinovského, děkana a sídelního kanovníka Kolegiální kapituly na Karlštejně, a MgA. Pavla Černého, známého českého varhaníka a pedagoga HAMU.

Jako první nám představil své umění a hudební nástroj Pavel Černý. Pokračoval program faráře Pecinovského. Během své besedy mimo jiné otevřel debatu, při níž jsme hledali význam slov/témat, které při mši svaté velmi často zaznívají/opakují se: oběť (co se skrývá pod tímto pojmem), odpuštění a smíření, zodpovědnost a láska.

Celá akce byla uspořádaná díky iniciativě ze studentských řad. Moc si vážíme ochoty a vstřícnosti přednášejících. Děkujeme za navázání spolupráce s naším gymnáziem a příjemný program.

Bc. Eliška Šedivcová, Mgr. Tadeáš Faltis, Mgr. Václav Mašek, studentky a studenti tercie A, B  

150 150 Ohlédnutí za Adventem 2022 2023-01-15