Objevuj svět, tvoř budoucnost

Hodina moderní chemie (spolupráce s VŠCHT)

Projekt popularizuje chemii a moderní chemické obory. Zástupci VŠCHT Praha objasnili našim studentům nejnovější trendy v chemii, a především ukázali praktické aplikace chemie. Hodina probíhala velmi interaktivně, formou dialogu s množstvím pokusů. Hodiny byly zaměřeny na životní prostředí a forenzní analýzu.

Ing. Ivana Stará, Ing. Tereza Starostová a Ing. Statis Pataridis

150 150 Objevuj svět, tvoř budoucnost 2023-02-09