Den LATINY na FF UK 2022

Ve čtvrtek dne 1. prosince 2022 jsme se účastnili se studenty septimy A, C a E Dne latiny, který se konal na půdě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Pro studenty z celé ČR zde byl připraven celý sled přednášek a seminářů na různá témata, která navzájem spojoval právě latinský jazyk.

Nejprve jsme ve Velké aule vyslechli úvodní přednášku pana profesora Michala Skřejpka Lidé na okraji římské společnosti, ve které jsme se dozvěděli, že v každé společnosti se najdou lidé, na které se ostatní dívají „skrz prsty“. Římské právo takové osoby diskriminovalo, nebo dokonce i stíhalo. Kromě čarodějnic a prostitutek to byli mimo jiné také herci.

Poté se studenti přemístili do různých sekcí, které si sami předem zvolili dle svých zájmů, budoucí filologové, právníci, literární historici, archeologové, politologové i lékaři si přišli na své J.

Martin Hemelík: Lékaři a/nebo šarlatáni? Aneb Tractatus brevis de historia uroscopiae

Pavel Titz: Od chatrče k paláci: Příbytky římských vládců

Barbora Kocánová: Počasí off-line

Pavel Nývlt: Dva komiksové obrazy klasické Sparty

Konstantinos Tsivos: Maloasijská katastrofa: zkáza nebo příležitost k modernizaci Řecka?

Lucie Pultrová: Littera scripta manet

Jiří Šubrt: Antická fraška – utajené divadlo

Ivan Prchlík: Počátek dějin v české kotlině? Dávno před Kosmou, legendami i Fredegarem

Celkem se studenti zúčastnili tří přednášek a následně z jedné z nich dle svého výběru zpracovali referát.

Celá akce se těšila obrovskému zájmu studentů, kterým byla latina představena jako brána do mnoha vědních oborů. Cílem bylo také ukázat studentům, že znalost latiny je i v současné době velmi praktická.

Vivat lingua Latina!

Mgr. Martina Bartošková a Mgr. Jiří Šrámek

150 150 Den LATINY na FF UK 2022 2022-12-01