DEN JAZYKŮ NA KGM – 27. 9. 2022

V úterý 27. 9. 2022 probíhal na KGM projektový den – DEN JAZYKŮ.           

Evropský den jazyků se každoročně slaví 26. září na základě prohlášení Rady Evropy z 6. prosince 2001. Cílem je propagovat studium jazyků a jazykovou rozmanitost coby nástroj pro dosažení většího mezikulturního porozumění a důležitou součást bohatého kulturního dědictví Evropy.

Studenti KGM se projektového dne účastnili v různých sekcích, které zajišťovali vyučující gymnázia ve spolupráci s externími lektory.   

Pro studenty byl připraven zajímavý program ve formě přednášek a workshopů, díky kterým se dozvěděli zajímavosti o jazycích i zemích, ve kterých se daným jazykem hovoří, někde i  ochutnali gastronomické speciality.

Každá třída absolvovala tři přednášky.

Nižší gymnázium: USA, VB, Itálie, Řecko, Burundi, Slovinsko, Srbsko, Gruzie, Francie, Island, ČR (nářečí, folklór, metafory)

Vyšší gymnázium: USA, VB, Itálie, Aljaška, Mexiko, Srbsko, Francie, Island, ČR (folklór), Dánsko, Irsko, Rakousko

Mezi hlavní cíle Dne jazyků patří propagace bohaté jazykové a kulturní rozmanitosti světa. Doufáme, že si studenti z tohoto dne odnesli řadu zajímavých zážitků i nových poznatků a že cíle posilování mnohojazyčnosti, interkulturního porozumění a podpory jazykové a kulturní rozmanitosti byly naplněny.

Děkujeme všem pedagogům a těšíme se na další projektový den.

Zvláštní poděkování patří i našim externím lektorům: Blance Josephové a Jacquesu Josephovi za přednášku o Burundi, Francisku Sojkovi za přednášku o Mexiku a Filipu Cílovi a Tomáši Kůgelovi za program s folklórní tematikou a hudební produkcí. 😊

Mgr. Irena Bartáková , Mgr. Martina Bartošková, Bc. Kristina Lacinová     

OK anglického jazyka, OK románských jazyků, OK německého jazyka

150 150 DEN JAZYKŮ NA KGM – 27. 9. 2022 2022-10-04