Cambridge zkoušky FCE a CAE

I letos se na půdě naší školy budou konat jazykové zkoušky Cambridge English. Jedná se o nejrozšířenější a nejuznávanější kvalifikaci pro studenty angličtiny, která poskytuje zcela objektivní zhodnocení úrovně anglického jazyka. Jedním z důvodů, proč se vyplatí tyto zkoušky absolvovat, je jejich uznávání různými institucemi a univerzitami nejen v České republice, ale i po celém světě. Naši studenti mohou využít zkoušky FCE, CAE či CPE při maturitní zkoušce i při přijímání na vysoké školy.

Tyto jazykové zkoušky mapují celou škálu úrovní Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR) od A1 až po C2. Pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti – poslech, mluvení, četbu a psaní a posuzují schopnost kandidátů používat jazyk v autentických životních situacích. Úspěšným složením zkoušek a získáním mezinárodně uznávaného certifikátu získají studenti plnohodnotný doklad jejich jazykové úrovně, která jim otevírá budoucnost při vzdělání, práci i běžném životě.

Zkoušky se letos budou konat ve dvou termínech a pro zkoušky FCE a CAE je vypsán následující termín:

    FCE + CAE – 10.12.2022  

Typ a cena mezinárodních zkoušek : 

CAE (C1)                      –    4.890,-Kč

Cena vybrané mezinárodní zkoušky musí být uhrazena nejpozději do 25.10.2022. Poplatek musí být poslán na bankovní účet školy č. 4250338379/0800, variabilní symbol rodné číslo dítěte bez lomítka, specifický symbol 1012, v poznámce příjmení studenta/ky, do poznámky je nutné napsat CAMBRIDGE.

Termín pro podání přihlášky:  
    FCE + CAE – 25.10.2022  

Přihlášku k vykonání mezinárodní zkoušky je nutné odevzdat Mgr. Ireně Bartákové, vedoucí sekce AJ, nebo poslat na bartakova@kgm.cz.

U studentů s SPU je nutno spolu s přihláškou odevzdat také zprávu z Pedagogicko-psychologické poradny ne starší dvou let.

150 150 Cambridge zkoušky FCE a CAE 2022-11-02