Autoškola

AUTOŠKOLA A. M.

…START VAŠÍ ŘIDIČSKÉ BUDOUCNOSTI

Vážení studenti, rodiče a další přátelé školy,

začal školní rok a s tím spojené každodenní cestování přeplněnou MHD. Proto věnujte pozornost nabídce autoškoly A.M., která Vám to pomůže změnit. Jako studenti Klasického gymnázia Modřany máte u nás jedinečnou možnost absolvovat kurz k získání řidičského průkazu pro skupinu ,,B‘‘ ve spolupráci s Vaším gymnáziem, která úspěšně probíhá již několik let.

Co nabízíme:

 • absolvování řidičského kurzu pod vedením kvalifikovaného zkušeného instruktora

 • individuální, vstřícný a především pozitivní přístup ke klientům s přihlédnutím k rozdílným potřebám a přáním

 • teoretickou výuku v učebně, následně praktický výcvik v automobile značky OPEL ASTRA

 • zdravověda- kurz první pomoci vedený zkušenou fyzioterapeutkou

 • ZDARMA elektronická učebnice (vypálené CD) se zkušebními testy

Naším cílem je:

 • co nejlépe připravit klienta na absolvování závěrečných zkoušek k získání řidičského průkazu…praktické jízdy, technická výuka, zkušební testy atd.

 • docílit spolupráce, která povede k vytouženému výsledku

 • seznámit klienta s obsluhou automobilu…tankování pohonných hmot, doplňování kapalin

 • docílit u klienta, aby se při řízení motorového vozidla cítil klidně a pohodlně

 • pomoci mu odbourat jeho případné obavy z řízení motorového vozila v rámci silničního provozu

 • připravit budoucího řidiče na nejrůznější situace, s kterými by se mohl za volantem setkat a navrhnout mu případná řešení

 • !!!RADOST Z POHODLNÉ A BEZPEČNÉ JÍZDY!!!

Zvýhodněná cena pro studenty KGM!!!

Průběh kurzu:

Kurz se skládá ze 2 výukových bloků- teoretická část v budově gymnázia a praktická část

V rámci teoretické části jsou studenti seznámeni se zákonnými úpravami týkajícími se problematiky silničního provozu a ovládání vozidla.

Následuje praktická část výuky, kterou představují jednotlivé lekce praktického výcviku řízení vozidla. Nástup na jednotlivé, časově a místně předem domluvené, výukové lekce v automobilu je možný buď přímo od budovy gymnázia, případně na základě vzájemné dohody z jiného místa.

Kde nás hledat + KONTAKT:

Případní zájemci o absolvování řidičského kurzu získají další podrobnější informace:

telefonicky na tel602 250 245

e-mailem na adrese: autoskolaAM@seznam.cz

 

!!!AUTOŠKOLA A.M. SE TĚŠÍ NA PŘÍPADNOU SPOLUPRÁCI!!!