Ing. Tereza Starostová

Vždy mě fascinovaly taje a zákonitosti přírody, touha po poznání principů našeho makrosvěta, ale i detailů a rozmanitostí mikrosvěta mě zavedla ke studiu Vysoké školy chemicko – technologické. V propojení s učitelstvím přírodovědných předmětů získala tato má vášeň nový rozměr a smysl. Práce s dětmi mě nesmírně naplňuje a při jakékoliv činnosti s nimi mě baví jejich bezprostřednost, nápaditost a originalita reakcí, kterou se snažím ve spojení s moderními metodami výuky propojit s touhou po vzdělání.

Ve volném čase s rodinou rádi sportujeme,  cestujeme a užíváme si našich zvířecích společníků. Klid a odpočinek hledám v přírodě, u knih a hudby, ale i pomocí arteterapie (keramika, kytara, zpěv, aj…)

Ve vzdělávacím procesu je pro mě základním kamenem nejen porozumění probíranému učivu, ale především celkový rozvoj osobnosti dítěte a je neskutečně fascinující sledovat a podporovat byť jen drobné krůčky vedoucí ke zdravé, sebevědomé, tolerantní a vzdělané bytosti.

Klasické gymnázium Modřany a základní škola s.r.o.
Rakovského 3136/II, Praha 4, 143 00

Tel: +420 244 401 864

Linka: 55

Email: starostova@kgm.cz

150 150 Ing. Tereza Starostová 2022-11-20