Mgr. Tereza Krupková

Vystudovala jsem hispanistiku a učitelství pro střední školy na FF UK a mediální studia na FSV UK. Výuce španělského jazyka na téměř všech stupních vzdělávání se věnuji celý svůj profesní život. Studium cizího jazyka chápu jako možnost, jak si jazyk nejen osvojit, ale také si rozšířit obzory a nahlédnout do jiných kultur. U studentů se snažím podporovat hlavně kritické myšlení a aktivní přístup ke vzdělávání.

Mezi mé záliby patří samozřejmě cizí jazyky, ale také cestování, sport, turistika, literatura a divadlo, kterému jsem se věnovala i aktivně.

 

 

Motto: Lepší je zapálit alespoň malou svíčku než proklínat tmu.” – Konfucius

Klasické gymnázium Modřany a základní škola s.r.o.
Rakovského 3136/II, Praha 4, 143 00

Tel: +420 244 401 864

Linka: 33

Email: krupkova@kgm.cz

150 150 Mgr. Tereza Krupková 2023-11-16