PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.

Mým cílem je vést studenty jednak k aktivnímu a uvědomělému zaplňování bílých míst na mentální mapě současného světa každého z nich, za druhé pak k provazování získaných znalostí a tím i pochopení fungování světa či jeho dílčích součástí.

Výsledkem by tak mělo být osvojení si geografického myšlení studenty a chuť objevovat nové.

motto: Hic sunt leones.

Klasické gymnázium Modřany a základní škola s.r.o.
Rakovského 3136/II, Praha 4, 143 00

Tel: +420 244 401 864

Linka: 25

Email: kotlik@kgm.cz

150 150 PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D. 2022-11-24