Bc. Světlana Bělecká

Pedagogické zkušenosti jsem získala nejprve na základních školách. Pracovala jsem jako vychovatelka, asistentka a učitelka na prvním i druhém stupni. V posledních dvanácti letech se věnuji speciálně pedagogické práci – poradenství a souvisejícím činnostem. Ráda čtu a poslouchám hudbu.

Motto: „Neslibuj, že vykonáš, nehonos se, žes vykonal, ale ponech svým skutkům, aby za tebe mluvily.“ (Jan Amos Komenský)

Klasické gymnázium Modřany a základní škola s.r.o.
Rakovského 3136/II, Praha 4, 143 00

Tel: +420 244 401 864

Linka: 35

Email: belecka@kgm.cz

150 150 Bc. Světlana Bělecká 2022-11-20