Bc. Petr Hladký

Pocházím ze západních Čech, z centra lázeňského trojúhelníku, avšak již od roku 2010 žiji v Praze. Studoval jsem na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy obor Historie – Evropská studia, následně na fakultě Pedagogické obor Dějepis a Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání.

Mám za sebou již víceletou praxi třídního učitele na základní škole a od roku 2011 se aktivně věnuji pořádání zážitkových a zahraničních táborů. Aktivně jsem se také zapojil do projektu organizace Post Bellum Příběhy našich sousedů.

Učitelskou profesi chápu především jako poslání, snahu motivovat, jít příkladem, zkrátka inspirovat. Věřím, že učitel má být zprostředkovatelem poznání, k němuž studenty inspiruje, pomáhá jim tvořit názory a hodnoty. Proto je mým zájmem historie, která nás nejlépe učí o nás samotných a její zkoumání je jako bádání v nekonečném oceánu. I když předpokládáme, že ji dobře známe, může nás překvapit novým poznatkem.

 

Motto: „Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“ 

                                                                    Charles Farrar Browne

Klasické gymnázium Modřany a základní škola s.r.o.
Rakovského 3136/II, Praha 4, 143 00

Tel: +420 244 401 864

Linka: 27

Email:hladky@kgm.cz

150 150 Bc. Petr Hladký 2023-11-23