Mgr. Jakub Bošek

Již od útlého věku jsem se věnoval fotbalu, dodnes aktivně sportuji a mám rád v podstatě každý druh sportu. Během studia na FTVS jsem si nespočet různých sportů a sportovních aktivit vyzkoušel a osvojil. Mimo jiné se zajímám také o zdravý životní styl, výživu, posilování, sportovní rehabilitaci a vlastně o vše, co souvisí se sportováním. Kromě tělesné výchovy vyučuji také matematiku, což nebývá obvyklá kombinace, ale mně naprosto vyhovuje. Dle mojí filosofie je totiž nezbytné rozvíjet jak tělo, tak mysl. V průběhu studia na MFF jsem se zdokonaloval nejen v odborné matematice, ale i v pedagogice a didaktice matematiky, z čehož můžu nyní čerpat a snažit se napomáhat mladým lidem poznávat svět matematiky.

motto: „Láska je pro smysl člověka složitější než matematika, mnohdy s neřešitelnými příklady.“ – Albert Einstein

Klasické gymnázium Modřany a základní škola s.r.o.
Rakovského 3136/II, Praha 4, 143 00

Tel: +420 244 401 864

Linka: 55

Email: bosek@kgm.cz

150 150 Mgr. Jakub Bošek 2024-06-24