Mgr. Martina Bartošková

Vystudovala jsem latinu a italštinu na FF UK v Praze (stud. program Erasmus v Udine) a didaktiku španělštiny. Spolupracuji s 1. a 2. LF UK (jazyk. kurzy a zkoušení studentů v programu Erasmus). Zajímá mě obecná a komparativní lingvistika, hudba a výtvarné umění. Občas také titulkuji filmy. Baví mě být průvodcem studentů po světě poznání. 

Žák nemá se ve škole jenom naučit jistým prostředkům k určitým cílům, nýbrž má se naučit něco vyššího chtít.“ J. Patočka

„Jiný jazyk je jiný pohled na život.“ Federico Fellini

Klasické gymnázium Modřany a základní škola s.r.o.
Rakovského 3136/II, Praha 4, 143 00

Tel: +420 244 401 864

Linka: 33

Email: bartoskova@kgm.cz

150 150 Mgr. Martina Bartošková 2022-11-21