Mgr. Jaromír Andrýsek

 Vystudoval jsem český jazyk, literaturu a tělesnou výchovu; nejspíš už ve svém juvenilním věku jsem podvědomě tíhl k antické kalokagathii. Miluji řeč, protože je zrcadlem lidského ducha; miluji ji navzdory tomu, že bývá pramenem nedorozumění; a miluji literaturu…, neboť nejvyššího poznání dosahuje člověk skrze umění.

Životní meta? Vzpínat se k ideálu. Kultivovat své lidství a přispívat svým počínáním – byť třeba donkichotským – k zušlechťování světa a společnosti. Moudrým bláznovstvím a romantickou vzpourou čelit absurditě bytí. Dát jí třeskutě smělým polibkem výhost a vykouzlit naději křídla.

Proč vyučuji? Umím a chci rozlišovat v hierarchii hodnot. Rád bych, aby k tomu dospěli i studenti. Ještě pořád věřím, že autentické příklady táhnou.

 MOTTO: Mít co říct, a umět to.

Klasické gymnázium Modřany a základní škola s.r.o.
Rakovského 3136/II, Praha 4, 143 00

Tel: +420 244 401 864

Linka: 19

Email: andrysek@kgm.cz

150 150 Mgr. Jaromír Andrýsek 2022-12-14