PhDr. Václav Adámek Ph.D.

Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor historie a učitelství pro střední školy. Profesně se věnuje didaktice moderních a nejmodernějších dějin. Pravidelně spolupracuje s Ústavem pro studium totalitních režimů, Filozofickou fakultou UK a asociací pro mezinárodní otázky AMO. Externě se věnuje vývoji, testování a aplikování moderních didaktických materiálů pro výuku dějepisu a společenských věd.

Na Klasickém gymnáziu Modřany vede oborovou komisi dějepisu a společenských věd. Zajišťuje praxe studentů Filozofické fakulty UK ve výuce dějepisu. Je dlouholetým provázejícím učitelem projektu Učitel naživo. Mimo školní záliby patří vojenská historie a sport.

Klasické gymnázium Modřany a základní škola s.r.o.
Rakovského 3136/II, Praha 4, 143 00

Tel: +420 244 401 864

Linka: 27

Email: adamek@kgm.cz

150 150 PhDr. Václav Adámek Ph.D. 2022-11-22