Termín konání maturit

Zkušební termín   JARO 2021

termíny                   

 

JARO 2021

odevzdání maturitní práce (dle pokynů vedoucího práce)

 

23.4.2021

uzavření klasifikace a docházky ve II. pololetí 2020/2021

 

10.5.2021

pedagogická rada II. pololetí 2020/2021

 

11.5.2021

vydání vysvědčení za II. pololetí 2020/2021

 

14.5.2021

písemné zkoušky

 

12.5. a 13.5.2021

studijní volno v délce 5 vyučovacích dnů „svatý týden“

 

od 17.5. do 21.5.2021

didaktické testy společné části z ČJL, AJ, M 

24.5. až 26.5.2021

viz jednotné zkušební schéma

ústní zkoušky profilové části a obhajoby maturitních prací

1.6. a 2.6.2021

ústní zkoušky společné části z ČJL a AJ

 

1.6. a 2.6.2021