Exkurse v Bohnicích

Jednou z pravidelných akcích, kterou v rámci výuky základů společenských věd pořádáme, je exkurse ve známé psychiatrické léčebně Bohnice. I letos byla určená pro žáky ze sexty, kde je právě psychologie hlavním společenskovědním tématem prvního pololetí.

Sychravý podzimní den dodal rozsáhlému areálu léčebny specifickou atmosféru. Zvlášť když jsme první část exkurse strávili právě venku, neboť naším cílem byla socioterapeutická farma. Probíhá tu hlavně hipoterapie, kde se klienti zabývají prací nebo jízdou na koni, ale farma slouží i pro ambulantní klienty především s ortopedickými a neurologickými poruchami. K terapii se však nepoužívají pouze koně. Jako „terapeuti“ zde slouží též kozy, osli, lamy, morčata i králíci.

Po návštěvě farmy jsme se přesunuli do projekčního sálu, kde jsme nejprve zhlédli krátký dokument o historii psychiatrické léčby. Pak už následovala poutavá sexuologická přednáška MUDr. Zuzany Řeřichové, která v léčebně vede oddělení pro pacienty s nařízenou ochrannou sexuologickou léčbou.

Posledním bodem programu byla beseda s klienty léčebny zaměřená na problematiku závislostí. Žáci tak mohli vyslechnout příběhy a debatovat s klienty, kteří se do léčebny dostali kvůli problémům s drogami, alkoholem a gamblerstvím.

David Chlumský