Dny otevřených dveří

Plánované termíny „Dnů otevřených dveří“:

3.11.2020 Den otevřených dveří KGM

12.1.2021 Den otevřených dveří KGM

2.2.2021 Den otevřených dveří KGM

16.2.2021 Den otevřených dveří KGM

vždy od 15,00 do 18,00

 

Poznámka :
Plánované termíny mohou být v závislosti na provozu gymnázia a aktuální epidemiologické situace změněny.

 
 
Na základě telefonické dohody se mohou zájemci objednat k osobní návštěvě na tel. čísle 602 235 665, e-mail : skrivanova@kgm.cz.
Děkujeme
 

Návštěva KGM v době „Dne otevřených dveří“ umožní zájemcům o vzdělávání na naší škole získat informace na tato témata:

 1. Systém a požadavky přijímacího řízení
 2. Podání přihlášek
 3. Vzdělávací programy
 4. Studium cizích jazyků
 5. Profilační možnosti
 6. Volitelné předměty
 7. Oblast vzdělávání studentů s intelektovými předpoklady znevýhodněnými specifickými poruchami učení
 8. Projekty, programy
 9. Mezinárodní spolupráce
 10. Výchovně vzdělávací aktivity KGM (LVK, STK, OP, zájezdy, exkurze,atd.)
 11. Mimoškolní aktivity, činnost Školního sportovního klubu KGM
 12. Účast školy na soutěžích, olympiádách
 13. Úspěšnost absolventů při přijetí na VŠ
 14. Počet tříd plánovaných pro otevření ve školním roce 2019/2020,
 15. Prostorové, technické a materiální podmínky vzdělávání na KGM
 16. Podmínky pro výuku informatiky a výpočetní techniky
 17. Multimediální učebna
 18. Školné
 19. Systém učebnic
 20. Stravování