Dny otevřených dveří

Vážení rodiče, Vážení uchazeči!
Velice si vážíme Vašeho zájmu o vzdělávání na naší škole.
Je nám velmi líto, že nám současná vážná epidemiologická situace neumožňuje osobní setkání s Vámi v rámci akce Den otevřených dveří na KGM.
Škola je v tomto období v důsledku hygienických opatření uzavřena.
Případní uchazeči naleznou informace k organizaci přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 a veškeré základní informace o činnosti školy na webu KGM www.kgm.cz.
Těšíme se, že k návštěvě naší školy využijete plánovaných Dnů otevřených dveří na KGM v termínech: 9.2.2021, 16.2.2021, vždy od 15 do 18 hodin.
Průběh akce se bude konat online formou.

Děkujeme za pochopení.
Vedení KGM

Plánované termíny „Dnů otevřených dveří“:

3.11.2020 Den otevřených dveří KGM

12.1.2021 Den otevřených dveří KGM

9.2.2021 Den otevřených dveří KGM – ONLINE

16.2.2021 Den otevřených dveří KGM – ONLINE

vždy od 15,00 do 18,00

Poznámka :
Plánované termíny mohou být v závislosti na provozu gymnázia a aktuální epidemiologické situace změněny.

 

Návštěva KGM v době „Dne otevřených dveří“ umožní zájemcům o vzdělávání na naší škole získat informace na tato témata:

 1. Systém a požadavky přijímacího řízení
 2. Podání přihlášek
 3. Vzdělávací programy
 4. Studium cizích jazyků
 5. Profilační možnosti
 6. Volitelné předměty
 7. Oblast vzdělávání studentů s intelektovými předpoklady znevýhodněnými specifickými poruchami učení
 8. Projekty, programy
 9. Mezinárodní spolupráce
 10. Výchovně vzdělávací aktivity KGM (LVK, STK, OP, zájezdy, exkurze,atd.)
 11. Mimoškolní aktivity, činnost Školního sportovního klubu KGM
 12. Účast školy na soutěžích, olympiádách
 13. Úspěšnost absolventů při přijetí na VŠ
 14. Počet tříd plánovaných pro otevření ve školním roce 2019/2020,
 15. Prostorové, technické a materiální podmínky vzdělávání na KGM
 16. Podmínky pro výuku informatiky a výpočetní techniky
 17. Multimediální učebna
 18. Školné
 19. Systém učebnic
 20. Stravování