Zkoušky Cambridge English

I letos se na půdě naší školy budou konat jazykové zkoušky Cambridge English. Jedná se o nejrozšířenější a nejuznávanější kvalifikaci pro studenty angličtiny, která poskytuje zcela objektivní zhodnocení úrovně anglického jazyka. Jedním z důvodů, proč se vyplatí tyto zkoušky absolvovat, je jejich uznávání různými institucemi a univerzitami nejen v České republice, ale i po celém světě. Naši studenti mohou využít zkoušky FCE, CAE či CPE při maturitní zkoušce i při přijímání na vysoké školy.

Tyto jazykové zkoušky mapují celou škálu úrovní Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR) od A1 až po C2. Pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti – poslech, mluvení, četbu a psaní a posuzují schopnost kandidátů používat jazyk v autentických životních situacích. Úspěšným složením zkoušek a získáním mezinárodně uznávaného certifikátu získají studenti plnohodnotný doklad jejich jazykové úrovně, která jim otevírá budoucnost při vzdělání, práci i běžném životě.

Zkoušky se letos budou konat ve dvou termínech a to následovně:

KET + PET -> 3. 12. 2021

FCE + CAE -> 11. 12. 2021

Typ a cena mezinárodních zkoušek : 

KET for Schools (A2)  –    2.610,-Kč

PET for Schools (B1)  –    2.810,-Kč

FCE for Schools (B2)  –    4.350,-Kč

CAE (C1)                          –    4.490,-Kč

Cena vybrané mezinárodní zkoušky musí být uhrazena nejpozději do 29.10.202 v případě zkoušek KET a PET, u zkoušek FCE a CAE je mezní datum 6.11.2021. Poplatek musí být poslán na bankovní účet školy č. 4250338379/0800, variabilní symbol 111, specifický symbol rodné číslo studenta/ky, v poznámce příjmení studenta/ky, do poznámky je nutné napsat CAMBRIDGE.

Termíny pro podání přihlášky:

KET + PET -> 29. 10. 2021

FCE + CAE -> 6. 11. 2021

Přihlášku k vykonání mezinárodní zkoušky je nutné odevzdat Mgr. Ireně Bartákové, vedoucí sekce AJ, nebo poslat na bartakova@kgm.cz.

U studentů s SPU je nutno spolu s přihláškou odevzdat také zprávu z Pedagogicko-psychologické poradny ne starší dvou let.

Přihláška ke STAŽENÍ ZDE!

150 150 Zkoušky Cambridge English 2022-03-14