Výsledky přijímacího řízení

Výsledky 1.kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Přijatým uchazečům blahopřejeme.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke vzdělávání za oznámená.

Výsledky

  • čtyřleté studium
  • šestileté studium
  • osmileté studium

150 150 Výsledky přijímacího řízení 2024-05-21