Výsledky 1.kola přijímacího řízení do čtyřletého studia

Výsledky 1.kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Přijatým uchazečům blahopřejeme a informace k přijetí jim zasíláme elektronicky.

Nepřijatí uchazeči obdrží v zákonné lhůtě rozhodnutí o nepřijetí.

Obor: 79-41-K/ 41, čtyřleté studium

pořadíID uchazečebody celkemvýsledek řízení
1240408473147,3přijat/a
2081007423141,3přijat/a
3240108423140,9přijat/a
4150507423135,9přijat/a
5280608423134,1přijat/a
6300608423131,7přijat/a
7230508423129,9přijat/a
8190707423121přijat/a
9200406423119přijat/a
10280907423111,6přijat/a
11141007423109,2přijat/a
12100508423107,2přijat/a
13250907423100,5přijat/a
1431120642395,9přijat/a
1501070842393,5přijat/a
1617040842389,7přijat/a
1701110742384,9přijat/a
1823080742382přijat/a
1924010742381,1přijat/a
2029010842373,2přijat/a
2104010842372přijat/a
2214060842371,5přijat/a
2301050742351,5přijat/a
2407040842349přijat/a
2524040842366,1nesplnil/a, nepřijat/a
2604040842350,1nesplnil/a, nepřijat/a

V kritériích pro přijímací řízení pro obor 79-41-K/41 ředitelka školy stanovila hranici úspěšnosti, kdy v části jednotné přijímací zkoušky (JPZ) při zisku 15 a méně bodů z kteréhokoliv testu (tj. z českého jazyka nebo matematiky) nesplnil/a uchazeč/ka hranici úspěšnosti a nebude přijat/a ke studiu.

Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným ID: 01.05.2023 

V Praze dne 01.05.2023  

Mgr. Lenka Rousková, v.r. 

ředitelka gymnázia 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Odvolání lze podat až po doručení rozhodnutí o nepřijetí!!!

150 150 Výsledky 1.kola přijímacího řízení do čtyřletého studia 2023-05-01