Vánoční týden

It was a good change for boring week. Nice winter theme! Mostly I liked the scenes playing at Mattoni bar. The Christmas carols were fantastic. There were beautiful Bethlem props. Wearing Christmas costumes was fun, it gave us a challenge to dress different way we normally do.  There was such a beautiful atmosphere at school. We want even more activities.

Honza, Adéla, Ema, Sebi, Tobi, Rebeka, Gerda

Vánoční týden jsme letos ve škole prožili poprvé a byl to opravdový zážitek. Každé ráno bylo pro žáky připraveno úžasné překvapení. Školní pedagogové vytvořili živý Betlém, do něhož se promítla neodolatelná atmosféra vánočních pohádek a filmů, přičemž samotní žáci se stali tvůrci této kouzelné scény. Santa Claus osobně vítal žáky ve své vesničce, obklopený svými věrnými soby a přátelskými elfy.

Vzácným hudebním doprovodem byl školní sbor, který zazpíval tradiční vánoční koledy, a vánoční hudba rozléhající se po chodbách. Navíc si žáci v hodinách vyzkoušeli své znalosti vánočních filmů a pohádek prostřednictvím různých testů. Každý den byl ovládán určitou barvou oblečení a školu zdobila nádherná vánoční výzdoba s ekologickým motivem pravidel 3R: Recycle, Reuse, Reduce.

Vrcholným momentem celé akce byla návštěva vánoční stezky pro žáky prim a sekund, která nabídla 12 vánočních zastavení. Velký dík patří celému kolektivu učitelů a studentů, kteří se podíleli na přípravě této nezapomenutelné události.

Mgr. Nina Ludvíková Za kolektiv organizátorů

150 150 Vánoční týden 2023-12-31