Úvodní soustředění KGM 2022

            Úvodní soustředění žáků nově nastupujících tříd nižšího stupně gymnázia, konkrétně prim a tercií, se letos opět konalo na horské boudě Svornost v Peci pod Sněžkou. Do Pece jsme vyrazili již před oficiálním začátkem školního roku v pondělí 29. srpna. Tento brzký termín byl zvolen kromě výhledu lepšího počasí také proto, aby se žáci poznali již před nástupem do školy a od začátku utvořili kompaktní kolektivy. I z tohoto důvodu mělo úvodní soustředění délku šesti dní oproti běžnému třídenního rozsahu adaptačních kurzů. Doprovod žáků tvořili jejich třídní profesoři, ke každé třídě pak byli přiděleni také instruktoři z řad bývalých maturantů KGM. Je pro nás velmi potěšujícím faktem, že se naši maturanti do školy či na její akce rádi vracejí a se školou spolupracují i po skončení svých studií.

            První dny bylo počasí prakticky ideální, bylo slunečno s jen mírným větrem, bylo to typické pozdní léto. Následující dva dny sice sluníčko také svítilo, ale teplota u chaty již nevystoupala nad 16 °C a bylo velmi větrno, pocitová teplota tak byla velmi nízká.

            Žáci se během soustředění účastnili mnoha různých aktivit. V prvních dnech převažovaly seznamovací a kooperační hry, později byly hlavním tématem hry prožitkové a  sportovní. Adaptační aktivity byly z časového hlediska rozděleny vždy do 3 bloků, dopolední, odpolední a večerní, a to vyjma středy, kdy jsme absolvovali celodenní výlet na rašeliniště na Černé hoře a rozhlednu na Hnědém vrchu. Součástí programu byl i odborný blok, během kterého byli žáci na základě rozřazovacího testu rozděleni do skupin na výuku anglického jazyka.

V pátek jsme na akci přivítali i milou návštěvu. Přijela se na nás podívat paní ředitelka, která žáky krátce pozdravila a strávila s námi část předposledního dne.

            Ze zdravotního hlediska proběhl kurz prakticky bez komplikací a věříme, že si jej všichni zúčastnění užili a že zkušenosti nabyté během úvodního soustředění jim budou ku prospěchu při studiu na KGM.

vedení KGM

sdr
dav

150 150 Úvodní soustředění KGM 2022 2022-09-27