Uklízíme s rodinou

Září 2022 znamenalo pro nás všechny nejen začátek nového školního roku, ale také významnou událost spojenou se zodpovědností a týmovou spoluprací. Studenti naší školy společně s jejich rodiči se zapojili do dobrovolnického projektu na uklízení odpadků v okolí naší školy. Tato iniciativa nejenže přispěla k okamžitému zlepšení životního prostředí, ale také nám všem poskytla cennou lekci ohledně důležitosti péče o naši planetu.

Začátkem září se naše komunita spojila v úsilí o zlepšení čistoty a udržitelnosti prostředí školy. Studenti různých věkových kategorií spolu s jejich rodiči se sešli na společném místě, kde byly rozděleny úkoly a distribuovány potřebné prostředky pro úklid. Bylo neskutečně povzbuzující vidět, jak se lidé různých generací spojili ve jménu jednoho cíle – vytvořit čistší a zdravější prostředí pro všechny.

Děti i dospělí byli vybaveni rukavicemi, pytlíky na odpadky a podrobnými pokyny, jak postupovat při sbírání odpadků. Týmová spolupráce a sdílení zkušeností mezi generacemi přispěly k plynulému průběhu celé akce. Nejenže jsme uklízeli veřejné prostory, ale také jsme se zaměřili na odstraňování odpadků v okolí naší školy.

Během několika hodin úklidové akce jsme shromáždili ohromné množství různorodých odpadků – od plastových lahví po papírové obaly a další nepotřebné předměty. Tato zkušenost nám dala hluboké pochopení toho, jaká je skutečná rozsáhlost problému odpadků a jak malé kroky mohou mít velký vliv.

Pro nás všechny to bylo také výzvou k zamyšlení nad tím, jakým způsobem můžeme svými denními rozhodnutími a návyky přispět k redukci odpadů a ochraně životního prostředí. Rozhodnutí recyklovat, minimalizovat používání jednorázových plastů a podporovat snahy o udržitelnost se staly základními tématy diskuzí během uklízecí akce.

Odpadky nejsou pouze estetickým problémem, ale mají také závažný dopad na přírodu, zvířata a lidské zdraví. Naše dobrovolnická akce nám poskytla možnost aktivně se zapojit do boje proti tomuto problému a ukázala nám, že každý máme schopnost udělat změnu.

Tuto aktivitu jsme mohli zorganizovat díky pomoci Evropských fondů – Výzvy 49.

PhDr. Václav Adámek

150 150 Uklízíme s rodinou 2023-08-11