Týden vědy: Matematický ústav

Dny otevřených dveří v Matematickém ústavu Akademie věd ČR

Dne 3.11. se zúčastnili studenti matematického a chemického semináře ze septimy A, B a C dvou přednášek v Matematickém ústavu AV ČR.

RNDr. Michal Hrbek, Ph.D., Asymetrické šifrování
Seznámili jsme se s klasickými šiframi i s principem asymetrického šifrování. Asymetrické šifry dnes zásadním způsobem definují bezpečnost informací na internetu. Navíc, jako „vedlejší produkt“, zajišťují také funkčnost digitálních podpisů. Principiálně tyto šifry stojí na matematickém konceptu tzv. jednosměrné funkce, které silně využívají výsledků z oblastí jako teorie čísel a algebraická geometrie.

Mgr. Vojtěch Pravda, Ph.D., Einsteinova gravitace, gravitační vlny a černé díry
Poslechli jsme si základy Einsteinovy gravitace, slyšeli jsme o dvou nedávných experimentálních průlomech v tomto oboru – detekci gravitačních vln a zobrazení černé díry v blízké galaxii – a také o století teoretického rozvoje Einsteinovy teorie, která k těmto objevům vedla. Diskutovali jsme také o současných otevřených otázkách v teoretické fyzice, jako je temná hmota a temná energie.

Mgr. Dana Voborská

150 150 Týden vědy: Matematický ústav 2022-03-14