Třikrát do Bohnic

Nedílnou součástí života naší školy jsou programy primární prevence. Ty se na vyšším gymnáziu navíc prolínají s obsahem předmětu základy společenských věd, a tak jsme v průběhu listopadu vyrazili s žáky sext hned třikrát na exkursi do psychiatrické nemocnice Bohnice, neboť se právě v tomto ročníku věnujeme psychologii, a to včetně důležité tematiky duševních nemocí. Ty jsou v naší společnosti stále do značné míry tabuizovány, ale i zde se situace postupně lepší, k čemuž chceme takovými akcemi positivně přispívat i my.

V rámci zhruba čtyřapůlhodinového programu si studentky a studenti nejprve prohlédli areál nemocnice, aby zjistili, že se skutečně nejedná o nějaký „blázinec“ se svěracími kazajkami a zamřížovanými pavilony. Prohlídka nás dovedla až na zdejší farmu, kde jsme obdrželi základní informace z historie i současnosti nemocnice a dozvěděli jsme se o terapeutickém využití zvířat.

Zbytek programu se odehrával v prostorách místního Divadla Za Plotem, kde jsme nejprve zhlédli dokument o historii léčby duševních poruch a následně vyslechli poutavou přednášku o sexuologii od MUDr. Zuzany Řeřichové, která v Bohnicích vede oddělení pro pacienty s nařízenou ochrannou sexuologickou léčbou. Závěr programu tvořila beseda s klienty oddělení léčby závislostí, v rámci které jsme vyslechli autentické a silné příběhy alkoholiků, gamblerů a toxikomanů.

Je patrné, že i když nám covidová situace znemožnila návštěvu budovy centrální terapie, program byl i tak velmi bohatý. Studentky a studenti odcházeli plní dojmů, zážitků i námětů k přemýšlení. Věříme, že snad také zbavení některých předsudků o duševních nemocech.

David Chlumský

150 150 Třikrát do Bohnic 2022-03-14