Studentské představení pohádkového příběhu v anglickém jazyce

Studenti z kvarty A, B, C, D anglické skupiny E2, E3 a E4 pod vedením a režií paní profesorky Niny Ludvíkové připravili na závěr roku divadelní představení pohádky „Dvanáct měsíčků“. Představení bylo v anglickém jazyce, ve vzdělávání netradiční formou, pro rozvoj slovní zásoby a výslovnosti.

Se scénářem, kdy studenti zachovali děj klasické pohádky s novodobým kreativním podáním, výrobou kostýmů, kulis a spojením anglických dialogů, efektů, padajícího sněhu, květin, reprodukované hudby, skvělého tance,  sólového zpěvu, živé hudby na klavír a vypravěčky se studenti chopili svých rolí a uvolněným hereckým výkonem, zábavně, dynamicky předvedli bravurní vystoupení.

Marta Vargová a Nina Ludvíková

150 150 Studentské představení pohádkového příběhu v anglickém jazyce 2023-01-02