Slavnostní zahájení maturitních zkoušek za účasti členů Rady MČ Praha 12

V období od 16. května do 18. května 2023 se na Klasickém gymnáziu Modřany a základní škole, s.r.o., v Praze 12, konaly maturitní zkoušky. Toto velmi důležité období bylo slavnostně zahájeno za účasti významných hostů, starosty MČ Praha 12, pana Ing. Vojtěcha Kosa, MBA, a radního MČ Praha 12 pro oblast školství, Mgr. Petra Prchala, MPA.

V pondělí 16. května 2023 se ve slavnostní atmosféře sešla skupina maturantů Klasického gymnázia Modřany. Maturitní zkoušky pro ně znamenají závěr osmiletého, šestiletého nebo čtyřletého vzdělávacího cyklu. Končí středoškolské vzdělávání a otevírají se cesty ke studiu na vysokých školách. Všichni byli plni očekávání a snahy dosáhnout výborných výsledků.

Představitelé obce Praha 12 přišli podpořit studenty a popřát jim hodně úspěchů. Jejich přítomnost svědčila o skutečnosti, že se maturitní zkoušky na Klasickém gymnáziu Modřany stávají důležitou součástí nejen života samotných studentů, ale i celé školy.

Maturitní zkoušky jsou klíčovým okamžikem ve vzdělávacím procesu. Představují završení studijního úsilí studentů a jsou základem pro jejich další kariéru a studijní plány. Zahájení zkoušek starostou MČ Praha 12 bylo pro všechny zúčastněné motivujícím a povzbuzujícím okamžikem, který dodal studentům potřebnou dávku sebedůvěry a podporu.

Doufáme, že všichni studenti, kteří se účastnili maturitních zkoušek na Klasickém gymnáziu Modřany a základní škole v Praze 12, dosáhnou vynikajících výsledků, které jim umožní úspěšný start do jejich dalšího studijního i profesního života.

Gratulujeme všem, kteří úspěšně složili tzv. zkoušky z dospělosti, a přejeme jim hodně štěstí do budoucna.

150 150 Slavnostní zahájení maturitních zkoušek za účasti členů Rady MČ Praha 12 2023-05-22