Školní kolo konverzační soutěže ve španělštině

Dne 22. 2. 2023 se konalo školní kolo konverzační soutěže ve španělštině.

Soutěž probíhala v kategorii SŠ I, byla určena pro studenty, kteří se španělštině věnují maximálně tři roky.

Soutěžící museli prokázat své schopnosti nejdříve v poslechové části a poté následovala část ústní. V té studenti prezentovali vylosované téma, komentovali obrázky či fotografie, vedli rozhovor s porotou.

Kategorie SŠ I:

1. místo Sophie Mariella Bravo 5.C

2. místo Lucie Maříková 5.C

3. místo David Hugo Nezkusil 5.C

Všechny soutěžící chválíme za skvělou práci a vítězce přejeme hodně štěstí v krajském kole!    

                             !Mucha Suerte!

Mgr. Martina Bartošková, Daniel Salazar

50 33 Školní kolo konverzační soutěže ve španělštině 2023-02-23