Rhodos 2023

Informace k odletu na výchovně vzdělávací zájezd v rámci projektu mezinárodní spolupráce „R H O D O S   2023

  1. Odlet:  srazletiště Prahaletiště Václava Havla, terminál č. 2 naproti vchodu A  u zeměkoule nejpozději 3 hodiny před odletem, tj. v 01:45 hod. (budeme odbavováni jako samostatná skupina);     

       odlet v sobotu dne 27.05.2023  v 04:45 hodin.

  1. váha zavazadla nesmí přesáhnout 23 kg (každý 1 kg navíc je zpoplatněn) !!!
  2. Návrat:  do Prahy –  z  Rhodosu odlet ve středu dne 07.06.2023 v 09:20 hodin (předpokládaný přílet na letiště do  Prahy – letiště Václava Havla je 07.06.2023 v 11:20 hodin);

Všechny nezletilé studenty/ky musí převzít jejich rodiče (zákonní zástupci)!

  1. POZOR !  Přestože se jedná o pravidelné linky, mohou ještě nastat odchylky v časech odletů, proto budou v případě změn aktuální informace  o eventuální změně času odletu i upřesnění času příletu zpět do Prahy zveřejněny na www.kgm.cz.

dokumenty ke stažení:

150 150 Rhodos 2023 2023-05-26