Provoz školy 27.11.2023

Vážení rodiče,

na pondělí 27. listopadu 2023 je školami v celé ČR a školskými odbory vyhlášena stávka.

Klasické gymnázium Modřany a základní škola, s.r.o., se ke stávce nepřipojí. S ohledem na povinnost školy zabezpečit vzdělávání žáků a plnit smluvní závazky sjednané mezi školou a zákonnými zástupci bude v uvedený den zajišťován provoz školy i školního stravování.

Přestože se členové vedení školy a zástupci Školské rady KGM rozhodli, že v tento den nebude provoz školy omezen, podporujeme stávku i její důvody. Veřejnost sleduje dění, které předcházelo tomuto kroku škol a odborových organizací. Důvody stávky jsou zřejmé, přesto nám dovolte několik slov. Naším společným zájmem je zcela jistě zajištění kvalitního vzdělávání pro Vaše děti a vytvoření co nejpříznivějších podmínek k tomu, abychom tohoto cíle dosáhli. Současná plánovaná úsporná opatření mohou však bohužel negativně ovlivnit kvalitu vzdělávání, tomuto je třeba zabránit. Není možné šetřit na vzdělávání budoucí generace.

Důvody, proč Českomoravský odborový svaz vyhlásil výstražnou stávku, jsou jednoznačné. Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce. Z toho vyplývá především omezení dělení tříd na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů. Snižování finančních prostředků představuje také omezení v oblasti zajišťování učebnic, pomůcek a techniky ke zkvalitňování průběhu vzdělávání. Pokud se stanou skutečností avizované škrty počtu nepedagogických pracovníků, bude velmi těžké zajistit technický a hospodářský provoz škol. Ve svém důsledku to může mít vliv také na kvalitu a dostupnost školního stravování.

Všichni věříme, že se najde jiné řešení, které školám umožní pokračovat v pozitivně nastaveném trendu bez existenčních rizik a bez snižování kvality. Snahu škol a odborů určitě všichni dobře chápeme jako boj za NAŠE děti a za jejich i naši budoucnost. Pokud by však tato výstražná stávka nevedla ke zřetelnému výsledku a k výraznému posunu k nalezení řešení, jsou členové vedení školy a zástupci Školské rady KGM rozhodnuti připojit se k dalším oficiálně vyhlášeným protestním akcím. Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Za vedení školy a zástupce Školské rady KGM:

Mgr. Lenka Rousková, ředitelka školy

Mgr. et Mgr. Veronika Králová, Mgr. Jiří Šrámek, zástupci ředitelky školy

PhDr. Václav Adámek, Ph.D., Mgr. Miroslav Rousek, členové Školské rady KGM

150 150 Provoz školy 27.11.2023 2023-11-22