Příběh kapky

Projekt „Příběh kapky“ zpracovávaný kolektivem kvarty F v rámci hodin fyziky navazoval na výstavu k týdnu vědy, která pojednávala o profesorovi Jaroslavu Heyrovském a jeho významném přínosu pro celou společnost – objevu nepostradatelné elektrochemické metody polarografie.

Studenti v rámci kooperativní spolupráce v týmech zpracovávali poster na konkrétní téma vztahující se k výstavě, rozvíjeli tak své vědomosti a dovednosti, ale především tolik potřebné klíčové kompetence nejen k učení či k řešení problému, ale i komunikativní, sociální a občanské.

Výstupem byla prezentace jednotlivých posterů před celou třídou, sebereflexe nad výsledkem a spoluprací v týmu a zhodnocení ostatních spolužáků, kdy došlo k jednotné shodě kvalitně odvedené práce a příjemného přínosného času stráveného s projektem.

150 150 Příběh kapky 2022-03-14